พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาดบัตรประชาชน)

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาดบัตรประชาชน) พลาสติกเคลือบบัตร ความหนา 125 ไมรคอน ขนาด 60×90 มม. ใช้สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใส ป้องกันน้ำ ช่วยยืดอายุของเอกสาร หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร A6 (125 mm.)

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาด เอ6) พลาสติกเคลือบบัตร เอ 6 ความหนา 125 ไมรคอน ขนาด 110×154 มม. ใช้สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใส ป้องกันน้ำ ช่วยยืดอายุของเอกสาร หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร A4 (125 mm.)

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาด เอ4) พลาสติกเคลือบบัตร เอ4 ความหนา 125 ไมรคอน ขนาด 216 × 303 มม. ใช้สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใส ป้องกันน้ำ ช่วยยืดอายุของเอกสาร หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร F4 (125 mm.)

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาด f4 หรือ f14) พลาสติกเคลือบบัต รf4 หรือ f14 ความหนา 125 ไมรคอน ขนาด 220×370 มม. ใช้สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใส ป้องกันน้ำ ช่วยยืดอายุของเอกสาร หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments

พลาสติกเคลือบบัตร A3 ฟิล์มเคลือบบัตร (125 mm.)

พลาสติกเคลือบบัตร ฟิล์มเคลือบบัตร (ขนาด เอ3) พลาสติกเคลือบบัตร เอ 3 ความหนา 125 ไมรคอน ขนาด 303×426 มม. ใช้สำหรับเคลือบบัตรและเอกสารต่างๆ ช่วยให้เอกสารไม่โค้งงอ สีสันสดใส ป้องกันน้ำ ช่วยยืดอายุของเอกสาร หนึ่งกล่อง บรรจุ 100 แผ่น    

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Comments